Privacy statement

(ps. will be translated soon.)

Conform de AVG-wetgeving die van toepassing is vanaf 25/05/2018, eerbiedigen en beschermen wij uw persoonsgegevens die wij registreren en verzamelen.

Door gebruik te maken van onze diensten, deze website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in deze privacyverklaring, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

Wij houden ons het recht voor om te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen

Wijze van verzamelen

Wij verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van u als bezoeker van deze website en toepassingen, als klant en als gebruiker van onze diensten.

Bepaalde persoonsgegevens worden ons door u uitdrukkelijk meegedeeld zoals o.a. bij het invullen van het contactformulier van deze website en het gebruik van sommige onderdelen van deze website, bij de aankoop van producten, bij de inschrijving voor evenementen, wedstrijden of acties, bij het aanmaken van een klantaccount. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van deze website of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen, die informatie als IP-adres, gebruikt toestel, gebruik van deze site of toepassing, taal en type van de browser, enz. registreren.

Deze website maakt gebruik van foto’s. Deze foto’s zijn een illustratie van onze activiteit(en) of evenement(en) en hieraan zijn geen persoonsgegevens gekoppeld. Door het feit dat u zich niet heeft verzet tegen het nemen van deze foto’s verklaart u zich ondubbelzinnig akkoord om deze foto’s te publiceren op deze website. Deze foto’s zijn niet-gerichte sfeerbeelden en derhalve kan geen privacybelang ingeroepen worden. Niettemin kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u worden gebruikt. U kan dan schriftelijk vragen om de betrokken foto’s te verwijderen. Zie verder.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en bewaard en wij nemen de gepaste veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw gegevens door ongeoorloofd gebruik te beperken. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Gebruik en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt binnen onze organisatie en worden verder niet aan derden doorgegeven, behoudens uw uitdrukkelijk akkoord.

In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij wel worden verplicht om bepaalde gegevens te bewaren en/of op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het beheer van onze klanten- en/of ledenadministratie, voor het verlenen van onze diensten, voor het registreren van uw inschrijvingen voor onze evenementen, wedstrijden of acties, en om uw aanvragen om informatie te kunnen beantwoorden.

Uw gegevens worden nooit definitief verwijderd.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestandje kan gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren en u kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Er bestaan grofweg 2 soorten cookies:

a. Technische cookies.

Dit zijn noodzakelijke en functionele cookies. Deze cookies zijn eigen aan deze website en zijn noodzakelijk om deze website te kunnen bezoeken. Zij zorgen er ook voor dat bepaalde onderdelen kunnen gebruikt worden, vergemakkelijken het functioneren van deze website en zorgen voor een aangenamer surfervaring voor de bezoeker. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van de gebruiker nodig.

b. Tracking cookies.

1. Analytische cookies. Diensten zoals Google Analytics of andere analytische systemen gebruiken analytische cookies. Aan de hand van deze cookies wordt bezoekinformatie geanalyseerd, zoals het aantal bezoekers en welke pagina’s meest bezocht worden, enz. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browser en computer verzameld. We gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van deze website met de bedoeling de inhoud van deze website te verbeteren. Deze verzamelde informatie wordt automatisch uit de databanken van Google verwijderd na 26 maanden. Deze website maakt geen gebruik van analytische cookies.
2. Marketingcookies worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken. Deze cookies worden gebruikt om relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen te tonen via alle soorten media die u bezoekt (zoals e-mail, sociale media en banners op websites) op basis van uw bezoek aan deze website. Deze website maakt geen gebruik van marketingcookies.

Andere websites

Deze website kan koppelingen bevatten naar en van websites of andere externe bestemmingen die worden beheerd door derden. Als u een koppeling naar één van deze bestemmingen volgt, let er dan op dat die websites hun eigen privacyverklaring hebben. Als u zich op die websites bevindt, moet u zich houden aan die beleidsregels, en moet u zich daarom ook ervan op de hoogte stellen voordat u enige persoonlijke gegevens naar die websites verstuurt.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

Overeenkomstig de AVG-wetgeving heeft u het recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens.

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens uit onze database in te zien, aan te passen of te verwijderen, door ons een bericht te sturen met het contactformulier samen met een kopie van uw identiteitskaart.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die ontstaan in verband met deze privacyverklaring, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan inbegrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter onder toepassing van het Belgisch Recht.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur ons dan een bericht met het contactformulier.